Λειτουργία βιβλιοθήκης

Λειτουργία βιβλιοθήκης
Από Δευτέρα 11/10 η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί κανονικά με ωράριο 09:00-15:00. Ως αναγνωστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο το Φοιτητικό αναγνωστήριο.

Λοιπές υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Δανεισμός γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας
Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερώνεστε από τη Βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται μετά την αποστολή σχετικού email και με προγραμματισμένο ραντεβού.
Για επιστροφή υλικού επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη μέσω email ή τηλεφώνου.
Η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας (απαραίτητη είναι η κατοχή της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας).
Για τη μελέτη μη δανειζόμενου υλικού απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση κράτηση θέσης.
Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και την επιτόπια μελέτη μη δανειζόμενου υλικού.

2021-10-12T06:41:59+02:00