Ανακοινώσεις2018-10-29T11:47:29+02:00
  • Οι φοιτητές να εγγραφούν στο Moodle (σε οσα μαθήματα συμμετέχουν και στο γενικό)
  • Οι φοιτητές να ορίσουν Σύμβουλο Καθηγητή
  • Πρόγραμμα Εργαστηριακού μαθήματος (στο Moodle)

————————————————————————————————————