Διδάσκοντες V12020-06-29T09:54:13+02:00

Διδάσκοντες 

Αναπληρωτές Καθηγητές

ΕΔΙΠ

Όνομαe-mail
E. Μουτάφηmoutafie@cheng.auth.gr
Ε. Τζιμπιλήςtzimpi@auth.gr

Εξωτερικοί Διδάσκοντες

Όνομαe-mail
Δρ. Γεώργιος Μαρτινόπουλος g.martinopoulos@ihu.edu.gr
Ι. Μπακούρος, Καθηγητής Τμήματος Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίαςylb@uowm.gr

Διατελέσαντες

Όνομα 
Σπ. Παράς +Καθηγητής, τέως Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ρ. Τζήμου- Τσιτουρίδου,Καθηγήτρια roxani@eng.auth.g