Πρόγραμμα μαθημάτων2018-10-02T17:14:34+00:00

Πρόγραμμα μαθημάτων Α’ Εξαμήνου Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΑΩΡΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ14-17
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΙΤΗ9-12
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ9-12
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΕΤΑΡΤΗ12-15
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝIKOΥΣ ΤΕΤΑΡΤΗ9-12
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ9-12
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ MΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*

* Θα ορισθεί σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8/10/18 και θα γίνονται στην αίθουσα διδασκαλίας 307
των Χημικών Μηχανικών.

Το μάθημα “Σχεδιασμός Διεργασιών και Συσκευών Διεργασιών”
θα γίνεται στο Εργαστήριο Τ.Χ.Ε.