Πρόγραμμα μαθημάτων2020-10-19T10:43:50+02:00

Νέο πρόγραμμα μαθημάτων A’ Εξαμήνου Σπουδών 2020-2021 (χειμερινό εξάμηνο)

ΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΑΩΡΑΤρόπος
διεξαγωγής
μαθήματος
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
Α. Σαλίφογλου, Α. Λεμονίδου
ΤΡΙΤΗ9:00-12:00Δια ζώσης
(αίθουσα
303)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
Κ. Καρατάσος, Ι. Τσιβιντζέλης
ΤΡΙΤΗ 15:000-18:00Εξ
αποστάσεως
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε. Μουτάφη
ΤΕΤΑΡΤΗ9:00-12:00Εξ
αποστάσεως
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Γ. Καραπέτσας
ΤΕΤΑΡΤΗ 14:30-17:30Δια ζώσης
(αίθουσα
304)
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. Μουζά
ΠΕΜΠΤΗ9:00-12:00Μεικτό
σύστημα
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
∆. Σαρηγιάννης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9:00-12:00Μεικτό
σύστημα
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Α. Αγγελή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12:15-15:15Μεικτό
σύστημα
Αρχές & Μεθοδολογία Διεξαγωγής Μετρήσεων- Προηγμένη Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ
Α. Μουζά, Α. Ασημοπούλου, Β. Ζασπάλης, Δ.
Χριστόφιλος, Α. Σαλίφογλου, Μ. Μήτρακας, Ε. Τζιμπιλής
**Μεικτό
σύστημα-
εργαστήρια:
δια ζώσης

* Θα ορισθεί σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

Το μάθημα «Χημική και Βιοχημική Κινητική» θα γίνεται Τρίτη 9-12 για όσο χρονικό διάστημα διδάσκει η κα Λεμονίδου. Όταν αναλάβει τη διδασκαλία ο κ. Σαλίφογλου (περίπου στα μέσα Νοεμβρίου), το μάθημα θα γίνεται τη Δευτέρα 9-12
*Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων θα ισχύει από τις 19/10/2020
** Οι διδάσκοντες των μαθημάτων θα ενημερώσουν τους φοιτητές για τον τρόπο διεξαγωγής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (για όσα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως ή με μεικτό σύστημα διδασκαλίας)

Προηγούμενο πρόγραμμα μαθημάτων A’ Εξαμήνου Σπουδών 2020-2021 (χειμερινό εξάμηνο)