Επικοινωνία2019-09-04T10:13:22+02:00

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: msc@cheng.auth.gr

Γραμματεία ΠΜΣ: Τάνια Λέκκα, τηλεφ. 2310-996226

Ωρες λειτουργίας: 9:30- 13:30.