Προκήρυξη για την πρόσληψη έξι (6) συνεργατών με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με «CARMOF – New process for efficient CO2 capture by innovative adsorbents based on modified carbon nanotubes and MOF materials».

By |2020-01-29T11:02:14+02:00January 28th, 2020|Θέσεις Εργασίας|Comments Off on Προκήρυξη για την πρόσληψη έξι (6) συνεργατών με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με «CARMOF – New process for efficient CO2 capture by innovative adsorbents based on modified carbon nanotubes and MOF materials».